Voor 2014 afscheid genomen van ICA

Afgelopen jaar stond voor Jong Essent voor een groot deel in het teken van samenwerking met andere organisaties. Zo werd de jaarlijkse traditie van het NK debatteren voor young Professionals voortgezet, maar ook een evenementen als ‘Battle of Crazy Concepts’ (samen met TNO en Heijmans) en het schaliegas symposium (samen met Alliander en Vitens) waren het resultaat van enthousiaste samenwerkingen.

Deze evenementen bleken een groot succes. De opkomst en reacties waren zonder uitzondering positief. Als Jong Essent zien we dan ook de diversiteit die deze samenwerkingen oplevert als grote kracht.

Voor 2014 willen we deze lijn aanhouden en versterken. Jong Essent heeft echter ook te maken met inkrimpende budgetten. We moeten daarom keuzes maken. Een icaconsequentie hiervan is dat we besloten hebben per 1 januari het lidmaatschap voor ICA, het landelijk bedrijvennetwerk voor young professionals, stop te zetten.

We hebben gemerkt dat de ICA activiteiten maar erg beperkt door Jong Essent’ers bezocht werden. Daarbij helpt het niet dat veel van deze activiteiten overwegend in de Randstad plaatsvinden. Een keuze als deze maken we natuurlijk liever niet, want we weten ook dat we daarmee sommige van onze leden teleurstellen. We geloven echter ook dat we als Jong Essent zelf, in samenwerking met anderen, gericht kwalitatief goede activiteiten kunnen neerzetten.

We hopen dan ook jou op deze activiteiten te mogen verwelkomen of dat je het zelfs leuk vindt om een activiteit samen met anderen te organiseren!