Report: YEP – PSvdL – Eneco event: ‘Where is the money in the energy sector?’

YEP2
On Friday May 20th the YEP event ‘Where is the money in the energy sector?’ organized by PSvdL and Eneco took place at Eneco World in Rotterdam. The event started with a presentation by Sicco van der Laan who showed that the margins in the wholesale gas market are very low and that energy companies are implementing several strategies (cost cutting, operational excellence and/or business model reassessment) to weather the storm. In search for improving current business and finding new business models, skills like forecasting, planning, trading and negotiating are valuable assets. These skills were used in a game specifically designed for this event by Casper Bodewitz. Participants were split up in several teams and challenged to use these skills to earn money in the grain business. The game was well received by the participants. After the game and a short break, Sven Renelt introduced the topic ‘Digitalization in the Energy sector – New data based business models’ where he was arguing that customer data is valuable and can serve as a base for new business models. Jorg van Heesbeen showed this by explaining about a spin-off from Eneco called Jedlix, which is able to connect the charging profile of the electric car with the availability of sustainable energy production. The last speaker Joost Jongejan introduced Eneco’s latest product, the Heat Winner, which is able to extract heat from air, thereby reducing the consumers demand for heat.
YEP1

A lot of ‘food for thought’ for the participants, which was actively discussed over dinner and drinks. Thanks to everyone for making this a successful event.

To view the presentations, please see the originally posted article on the YEP website.

Verslag Training introductie energiemarkt

Door Marjam Bahari 

Maandagochtend 18 juli verzorgde Jong Essent de interactieve training ‘Introductie energie waardeketen’. In drie uur gaf Rainier Stolk een introductie van de energiemarkt door de fysieke en financiële stromen in de energiewaarde keten te bespreken. 25 enthousiaste deelnemers die sterk verschilden in werkervaring binnen Essent namen deel aan de training; doorgewinterde deelnemers deden mee om informatie te krijgen over nieuwe ontwikkelingen in de energiemarkt en starters legden een goede basis van kennis over de energiemarkt.

Als eerste werd de energietransitie besproken: waar komt stroom en gas vandaan en hoe zal dat in de toekomst eruit zien. Hierin zijn concepten meegenomen zoals een energieneutraal Nederland, hoog- en laag-calorisch gas, opslag van stroom, een negatieve stroomprijs en de verminderende gasproductie in Nederland. Daarna bespraken we de relevante stakeholders en hoe ze invloed hebben op het reilen en zeilen bij Essent. Onder andere de wet – en regelgeving omtrent de energiemarkt, de gevolgen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer, het onbalansrisico en verschillende klantsegmenten werden uitgelicht. Tot slot is een van de grootste uitdagingen op dit moment voor Essent genoemd; hoe kan Essent inspelen op de trend dat klanten steeds meer zelf stroom opwekken? Al met al een interessante ochtend!