Lunch & Learn: E+ product development

120813d-featurecreep1We zijn langzamerhand allemaal bekend met de strategische pijler ‘Drive E+’ binnen Essent. Sommige collega’s werken hier dagelijks aan, anderen zijn meer werkzaam op het vlak van E&G. De collega’s bij E+ product development werken aan nieuwe producten en proposities die Essent de markt in kan zetten.

Wist jij bijvoorbeeld dat Essent een nieuwe Essent Thuis App heeft ontwikkeld waarin onze klanten realtime inzicht krijgen in hun energieverbruik?

Of dat alle energiedirect.nl klanten via de Tankey App korting krijgen op hun brandstof?

Kom naar de Lunch & Learn E+ product development als jij benieuwd bent wat Essent ontwikkelt op het gebied van E+ en hoe Essent zich klaar maakt voor de toekomst!

Wanneer?          September: precieze datum volgt nog. Houd je mail in de gaten!